להלן רשימת התגיות שמטרתם להטמיע את המידע הרצוי במקום אותו נגדיר.
ראשית, יש להבחין כי קיימים מספר מקורות מידע מהם ניתן לשלוף את התוכן:

 1. POST LIST: פריט בודד בתוך מודול
 2. TAXONOMY: קטגוריות דפי אתר
 3. PAGE LIST: דפי תוכן
 4. PAGE_GALLERY: גלריית דף/קטלוג

תגיות מערכת קבועות עבור פריט (POST LIST)

- קוד פריט יחודי

{-#get_PostId#}

- כותרת

{-#get_Title#}

- תקציר

{-#get_Excerpt#}

- תוכן מרכזי

{-#get_Content#}

- מקור תמונה

{-#get_Thumbnail#}

- סדר הופעה

{-#get_Order#}

- - סדר הופעה + 1, מיועד עבור יצירת תפריט נגיש

- לינק לדף תוכן

{--#get_ContentPageUrl#}

- תאריך

{-#get_postDate#}

- תאריך פרסום

{-#get_date#}


{-#get_postTermsBySlug#}

 פרמטר זה יביא את הפרמטר SLUG של כל הקטגוריות שהפריט משויך אליהם. כרגע בשימוש עבור גלריות - עדכון הקטגוריות אליהם התמונות משויכות. המידע מתקבל בפורמט "category_name category_name2 category_name3" (רווח בין אחד לשני). מומלץ להשתמש בפרמטר זה עבור משיכת שמות הקטגוריות.


{-#get_postTerms#}

- פרמטר זה יביא את שמות כל הקטגוריות שהפריט משויך אליהם. כרגע בשימוש עבור גלריות - עדכון הקטגוריות אליהם התמונות משויכות. המידע מתקבל בפורמט "category_name category_name2 category_name3" (רווח בין אחד לשני). מומלץ שלא להשתמש בפרמטר זה. כאשר בשם הקטגוריה יש רווח, המערכת תחשוב שקטגוריה אחת היא למעשה שתיים. למשל הקטגוריה "הגנת רחוב" תקרא כמו שני קטגוריות "הגנה" ו"רחוב".


- שליפת הID של הקטגוריה הראשונה שהפריט משויך אליה

{-#get_TaxId#}


תגיות מערכת קבועות עבור קטגוריה (TAXONOMY)

- שם הקטגוריה

{-#get_Name#}

- תיאור באנגלית

{-#get_Slug#}


תגיות מערכת קבועות עבור דפי תוכן (PAGE LIST)

- קוד דף יחודי

{-#get_Id#}

- כותרת

{-#get_Title#}

- תקציר

{-#get_Excerpt#}

 - תוכן מרכזי (לבדוק אם פעיל)

{-#get_Content#}

- מקור תמונה

{-#get_Thumbnail#}

- לינק לURL של דף התוכן

{-#get_ContentPageUrl#}

- הקטגוריה של התפריט צד שנבחר לדף זה

{-#get_SideMenu#}

- פרמטר זה יביא את הפרמטר SLUG (מזהה לכתובת) של כל הקטגוריות שהפריט משויך אליהם. כרגע בשימוש עבור גלריות - עדכון הקטגוריות אליהם התמונות משויכות. המידע מתקבל בפורמט "category_name category_name2 category_name3" (רווח בין אחד לשני). מומלץ להשתמש בפרמטר זה עבור משיכת שמות הקטגוריות.

{-#get_pageTermsBySlug#}


תגית נוספות - תגית משתנה

תגית משתנה מיועדת עבור שדות בהגדרה אישית שהוספנו למודול או לדף תוכן.
מבנה תגית - מבנה תגית הוא שם תגית (get_UNIQ) + שם השדה בסוגריים העגולות.

עקרון:

{-#get_UNIQ(field_name)#}

דוגמא:

{-#get_UNIQ(unq_f_pic_res)#}

איתור שם השדה - על מנת לזהות את שם התגית יש ללכת לשדה הרצוי ולעמוד על כותרתו. שם התגית יופיע כTOOLTIP. אפשרות נוספת היא לבדוק את כתובת הID של הINPUT דרך בדוק מרכיב.
מידע על הוספת שדה בדף התוכן, ניתן למצוא כאן.


תגיות מערכת עבור גלריית דף עמוד תוכן/קטלוג 

בעת קריאה לSHORTCODE של טעינת תמונות גלריה PAGE_GALLERY

- הוספת Alt לתמונה

{-#get_Alt#}

- הוספת תיאור לתמונה

{-#get_Description#}


תגיות מידע לפריט בודד

המערכת מאפשר בשדות הTHEME למשוך מידע מפריט מודול בודד. בדוגמא הזו חברנו לדף תוכן יכולת בחירת פריטים ממודול "צוות": http://www.bkr-yarel.co.il/en/העלאת סרטון ל Youtube     

 • ראשית יש ליצור את המודול שממנו נרצה לקחת מידע. בדוגמה זאת מדובר על מודול "צוות"
 • לאחר מכן ניצור שדה בדף מסוג browse_module_items ותחת מאפיין נוסף נזין את שם המודול.   את שם המודול ניתן לראות דרך הגדרת מודולים או כשעומדים על המודול:

   
 • בתוך עריכת הדף נבחר את הפריט הספציפי של המודול שמשויך לאותו דף. בחירה בפריט  מסוים מחזירה לנו את הID  היחודי של אותו פריט. בדוגמה זאת בתוך דף מאמר נבחר את כותב המאמר.
 • שליפת שדות של פריט מידע בתוך התמה - התוצאה הסופית הרצויה היא לשלוף את התמונה של הפריט או את שמו (לרוב לא את הID שלו)
  • צורת הכתיבה תהיה שם השדה היחודי - במקרה הזה unq_f_repeater שמכיל את הID של פריט הרצוי. בכדי להגיע לשם של הפריט או לתמונות הפריט אנו נוסיף הצבעה, במקרה הזה לתמונה ולכותרת הפוסט
  • מבחינת התמה, אנחנו מושכים את השדה היחודי כרגיל, ואחריו מוסיפים "הצבעה" אל המידע שאותו אנו רוצים "->thumbnail" למשל או כל שדה אחר.
 • שדות אפשריים
  • post_title: השם שניתן לפריט
  • post_excerpt: התיאור שניתן לפריט
  • post_content: התוכן המרכזי של הפריט
  • Thumbnail: התמונה של הפריט
  • שדות META  עפ״י השם שהגדרתם כרגיל, למשל "unq_f_post_link"
האם מידע זה היה שימושי?