לפני תחילת העבודה

יש לוודא שאנו יודעים איזה איזה שדות שאנו רוצים להקים וששדות אלו קיימים בדפי תוכן או מודולים. במידה והתוכן הרצוי לא קיים יש ליצור אותו (אודות יצירת אובייקטים של תוכן).

שלב 1: יצירת תבנית עיצוב - ריפטר (HTML REPEATER)

 1. צרו תבנית חדשה או טענו תבנית קיימת בלחיצה על ״Themes״ הממוקם בתפריט הימני של המערכת > ״הוסף פריט / ״טעינת תמה״
 2. הגדירו את התבנית
 3. כותרת: ניתן להזין שם בעברית או באנגלית כולל רווחים
 4. NAME: שם באנגלית ובלי רווחים (זה השם דרכו נקרא לתמה)
 5. ״שמור״

שלב 2: יצירת קוד html

 1. צרו את קוד הHTML הרצוי
 2. הפרידו בין שלושת החלקים המרכיבים את קוד ה html: חלק הפתיחה, האובייקט שחוזר על עצמו, חלק הסיום.

שלב 3: הטמעת קוד html בתבנית העיצוב

מקמו את שלושת חלקי ה html כל חלק של הHTML במקום המתאים

 1. הקוד החד פעמי של חלק הפתיחה

 2. UNIQUE FIRST ITEM: אופציונלי - במידה ונרצה שהאובייקט הראשון יקבל HTML שונה מיתר הפרטים, נעדכן את הקוד השנה בחלק זה.

 3. הקוד של האובייקט שחוזר על עצמו (לולאה)

 4. הקוד החד פעמי של חלק הסיום

קוד לדוגמא של רשימת מאמרים:

שלב 4: קריאת לתגיות מידע

שדה זה מיועד להכיל קוד html של פריט בודד שחוזר על עצמו, לדוגמא: בקוד הנ״ל של רשימת מאמרים. הקוד שחוזר על עצמו הינו הקוד של מאמר בודד, כאשר התוכן שמשתנה הוא: התמונה, כותרת, תקציר וקישור.
על מנת להגדיר שהקוד של ה loop ימשוך בכל פעם מידע שונה, יש להזין את התגית הייעודית למטרה זו במקום הרצוי בקוד. לדוגמא: בקוד של אזור התמונה נזין תגית שמטרתה למשוך את התמונה הרצויה.

קיימות שני סוגי תגיות שמטרתן למשוך מידע:

 • קבועות - תגיות מערכת קבועות.

 • משתנות - עבור שדות שהוספנו למודול. תגיות שיצרנו ידנית בגדרות דף תוכן או בהגדרת השדות במודול.

 

האם מידע זה היה שימושי?