בכתיבת מחרוזת SHORTCODE יש לכלול תגיות בסיסיות ופרמטרים שונים, בהתאם לפונקציות שברצונכם להכיל על הקוד.
בשונה מתגיות מערכת השולפת מידע משדה בודד, מחרוזת SHORTCODE שולפת מידע משדה / שדות וכן את המסגרת העיצובית של התוכן.
מחרוזת SHORTCODE בסיסית, מכילה את שם ה template של העיצוב ו id של הפריט/ים שאותם יש למשוך. לדוגמא: [-# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]

סוג התוכן

קיימים מספר אובייקטים של מידע מהם ה SHORTCODE עשוי למשוך מידע:

 • קטגוריות דפי אתר PAGE_LIST
 • מודול POST_LIST
 • מודול תפריטים MENU

שליפת מידע מקטגוריות דפי אתר

 • idWithSub - מושך את כל הפריטים שנמצאים תחת כל התתי קטגוריות של קטגוריית האב. כולל הפריטים בקטגוריית האב.
 • id - יש להכניס מספר קטגוריה. המערכת תמשוך את כל הפריטים תחת קטגוריה זו

שליפת מידע ממודול

 • taxonomyById -  משיכת כל רשימת הקטגוריות המשנה תחת קטגוריית אב.
 • taxonomyType - יש להכניס את שם הTAXONOMY של המודול (מופיע בURL למעלה של המודול). משיכת כל שמות הקטגוריות הקיימות, מושך שם בלבד ללא הפריטים תחתיו.

 • postType - משיכת כל הפריטים מאותו סוג מודול (כלומר כל הפריטים מכל הקטגוריות)

 • id - יש להכניס קוד קטגוריה. המודול ימשוך את כל הפריטים תחת קטגוריה זו

חשוב ! יש להכניס רק אחד מקודים אלו, או id או postTitle או taxonomyType

פרמטרים נוספים

 • quantity - כמות פריטים מבוקשת. מאפשר להגביל את מספר הפריטים שיוצגו בתגית זו.

 • template - קוד HTML למידע המבוקש, יש לרשום את שם הTHEME כפי הוא מוגדר בתמה.

מחרוזות SHORTCODE נפוצות

 1. שליפת מידע מפוסטים/מודולים: [-# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]
 2. שליפת מידע מדפי תוכן: [-# PAGE_LIST id='23' template='gallery_item' #]
 3. שליפת מידע מדפי תוכן כולל תתי הקטגוריות: [-# PAGE_LIST idWithSub='23'  template='gallery_item' quantity='4'#]
 4. שליפת מידע מדפי תוכן בצורה רנדומלית: [-# PAGE_LIST id='23' template='gallery_item' orderBy='RAND()' #]
 5. שליפת מידע מקטגוריות דפי אתר: [-# POST_LIST taxonomyType='gallery_category' template='gallery_item'#]  
 6. שליפת מידע של כל הפריטים ממודול מסוים: [-# POST_LIST postType='gallery_category' template='gallery_item'#]  
 7. שליפת מידע מקטגוריות משנה של קטגוריה
  1. [# POST_LIST taxonomyById='40' template='gallery_item'#-]  
  2. [# PAGE_LIST taxonomyById='40' template='gallery_item'#-] 
 8. יצירת תפריט על בסיס קטגוריות - כולל יצירה של רמות פנימיות
  1. [-# MENU  id='23' #]
  2. [-# MENU  id='23' menu_template='gallery_item'#]
 9. שליפת מידע מדף תוכן בודד שנבחר עי BROWES PAGES
    [-# PAGE_SINGLE page_id={-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_similarProduct3) #} template='related_products' #]            
האם מידע זה היה שימושי?