הוספת שדות מיוחדים והגדרת שדות

 

  1. יש ללכת לניהול קטלוגים תחת מבני מידע (תפריט מפתחים)

  2. יש ללחוץ על "הגדרת קטלוג"

  3. במקטע השני של הדף- "הגדרות פריט"- ניתן  לקבוע מה יוצג ע"י סימון או הסרת V

  4. על מנת להוסיף שדה מיוחד ניתן לעשות זאת בטבלה התחתונה ע"י לחיצה על "הוסף מידע לפריט"

  5. בשורה שנוספה יש להוסיף שם שדה , שם תצוגה, סוג, ומאפיין נוסף, וללחוץ על Save

  6. לשמירה יש ללחוץ על שמירה בתחתית הדף

 

האם מידע זה היה שימושי?