מהו Template?

טמפלט הינו קוד (HTML) המגדיר איך המידע יראה, הוא קוד שבעצם עוטף את המידע עצמו ומאפשר למידע להראות במורות שונות.

 

רשימת Template-ים קיימים

 

Site Template - טמפלט אתר מוגדר באופן אוטומטי

Header AND Fotter - קובע את מראה חלק עליון ותחתון של הקטלוג

Categories - קובע את מראה עמוד קטגוריות

Items - קובע את מראה עמוד מוצרים

Single Item - קובע את מראה עמוד מוצר

Orders - לא פעיל

Thanks For Order - לא פעיל

Horizontal Main Menu - לא פעיל

Side Menu  - לא פעילמה Template יכול להכיל:

 

מבנה Template יכול להכיל שני סוגי קוד HTML :

LOOP - קוד חוזר על עצמו בהתאם למה שהוגדר-

 

STATIC - קוד שרץ פעם את-

 

 

 

 

 

 

האם מידע זה היה שימושי?