כאשר אנו מקימים קטלוג/חנות עם אפשרות רישום משתמשים אנו משתמשים בתגית אשר יוצרת את הרישום בצורה אוטמטית.
השדות המופיעים ניתנים להגדרה דרך "הגדרות קטלוג"

  • ניתן להוריד שדות או לשנות מיקום שדות
  • לא ניתן לשנות את שמות ברירת המחדל של השדות

שמות השדות האפשריים מופיעים במסך ההגדרה.

 

הוספת שדות משתמש

ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית ע"י כניסה להגדרות קטלוג > למטה יש הגדרת שדות נוספים למשתמש:

האם מידע זה היה שימושי?