יצירת תפריטים באמצעות קטגוריות דפי אתר וממולצת בעיקר עבור תפריט צד. תבנית העיצוב שלו תוגדר באמצעות themes ועל כן לא תתאפשר יצירת תפריט בעל יותר מהיררכיה אחת.

שלב 1: יצירת קטגוריה

על יצירת קטגוריית דפים ניתן לקרוא באופן מלא בהדרכה אודות קטגוריות דפי אתר.

שלב 2: יצירת קוד html:

  1. צרו את קוד הHTML הרצוי
  2. הפרידו בין שלושת החלקים המרכיבים את קוד ה html: חלק הפתיחה, כפתור בודד, חלק הסיום.

שלב 3: הטמעת קוד html בתמה הייעודית של המודול

יצירת התמה הייעודית של המודול מתבצעת דרך הכפתור ״Themes״ ההמוקם בתפריט הימני של המערכת.
על הטמעת הקוד בשדות של התמה, ניתן לקרוא באופן מלא בהדרכה אודות יצירת תמה.

שלב 4: הטמעת מחרוזת shortcode בדף הטמפלט/תוכן

תפריט צד

עבור תפריט צד קיימת מחרוזת shortcode המכילה את הפרמטרים הבאים:

  • id - המספר הסידורי של התפריט שנמצא לצד שם התפריט באזור ״תפריטים״
  • menu_template - השם של תבנית העיצוב אותה הזנו בשדה ״שם״ באזור ״Themes״:
    דוגמא:

[-# PAGE_LIST id='{# PAGE_VALUe name=SideMenu #-}' template='navigation' #]

על מנת שתפריט הצד יופיע בדף התוכן, יש לבחור בתפריט הצד אותו תרצו להציג. בחירת תפריט הצד מתבצעת דרך דף התוכן, תחת הכותרת ״בחירת תפריט צד״.

יתר התפריטים

עבור יתר התפריטים יש להשתמש במחרוזת shortcode מסוג pagelist המכילה את הפרמטרים הבאים:

  • id - המספר הסידורי של התפריט שנמצא לצד שם התפריט באזור ״תפריטים״
  • template - השם של תבנית העיצוב אותה הזנו בשדה ״שם״ באזור ״Themes״:

דוגמא: [-# PAGE_LIST id='250' template='navigation' #]

האם מידע זה היה שימושי?