קטגוריות דפי אתר משמשת לשם פילוח דפי התוכן לפי קטגוריות אותם תיצרו בהתאם לצרכי האתר.
שימושים נפוצים בקטגוריות דפי אתר הם תפריטים ורשימת פוסטים.
על מנת לעשות שימוש בקטגוריות דפי אתר, יש ליישם 3 שלבים: יצירת קטגוריה, שיוך דפי האתר לקטגוריה, הצגת הקטגוריה בדפי האתר.

שלב 1: יצירת קטגוריה

 • הקלקה על הפקודה "קטגוריות דפי אתר" הממוקמת בתפריט הימני של מערכת הניהול 

 • בחלק התחתון של הדף יופיע אזור "הוספת קטגוריה".

  • שם: שם הקטגוריה בעברית או באנגלית
  • הורה: במידה והקטגוריה מוצגת תחת קטגוריית אב, יש לבחור מתוך הרשימה את השם של קטגוריית האב.
  • שמירה

שלב 2: שיוך דפי האתר לקטגוריה

 • הקלקה על הפקודה "דפי אתר" הממוקמת בתפריט הימני של מערכת הניהול > בחירת הדף הרצוי

 • סימון הקטגוריה ברובריקה המופיעה בצד ימין תחת הכותרת "בחירת קטגוריה לשיוך"

 • שמור/שמור ופרסם

שלב 3: הצגת הקטגוריה בדפי האתר

על מנת שהקטגוריה תופיע בדפי האתר, יש להטמיע באזור התוכן של הדף, או בדף הטמפלט SHORTCODE שתפקידו למשוך את המידע של הקטגוריה.

קטגוריה סטטית

קטגוריה שאינה משתנה מדף לדף, תוצג ב SHORTCODE באמצעות ה ID של הקטגוריה. על מנת להציג מידע שנמצא מתחת לקטגוריית אב, יש לנקוב ב ID של קטגוריית האב.

קטגוריה דינמית
במידה והוגדר ששליפת המידע של הקטגוריה תתבצע דרך שדה ייעודי בדף התוכן, יש להגדיר לשם כך שדה בהתאמה אישית ב"הגדרת דפי אתר". לאחר שהשדה הוגדר יש לבחור בדף התוכן את הקטגוריה הרצויה.

עבור שליפת קטגוריה לתפריט צד, ישנו שדה מובנה. בדף התוכן הוא מוצג תחת הכותרת "בחירת תפריט צד", הממוקמת בצד שמאל של הדף.

סדר הופעת האלמנטים בקטגוריה

ניתן לשלוט בסדר הופעת האלמנטים על ידי כניסה לאזור "קטגוריות דפי אתר" > הקלקה על הפקודה "סדר הופעה" של הקטגוריה הרצויה > גרירת האלמנטים > שמור

האם מידע זה היה שימושי?