שילוב מודול חיפוש חופשי באתר

המערכת מאפשר להוסיף חיפוש מורכב ופלטור פריטים.

ניתן לבצע חיפוש על:

  1. שדות פריט
  2. שדות נוספים לפריט
  3. קטגוריות

החיפוש על כל שדה בברירת המחדל הוא שווה, אך ניתן לשנות את פרמטר ההתייחסות.
 

יצירת טופס פילטור (חיפוש):

1 . יש לבנות טופס עם שדות הפלטור, שם השדה (input/select) צריך להיות מורכב מהמילה filter + משם השדה לחיפוש בפריט + סוג הפילטר הרצוי (למשל שווה, לא שווה וכו') בצורה הבאה:


לדוגמא:
במקרה הזה אני בודק את שדה name של הפריט והאם שדה זה שווה לערך שנזין בשדה

דוגמא נוספת: 


יבצע בדיקה האם שדה מחיר קטן מהסכום שהוזן בשדה

2. יש להפנות את ה-ACTION ל- 

filterItems.php?catalogId=מספר_קטלוג

method="get"

 

סוגי פילטור קיימים

  • equal - הערך הנבחר שווה לשדה בפריט
  • notEqual -  הערך הנבחר שונה משדה בפריט
  • less -  הערך הנבחר הוא פחות משדה בפריט (לשימוש במספרים)
  • equalOrLess - הערך הנבחר הינו שווה או פחות משדה בפריט (לשימוש במספרים למשל מחיר)

הצגת תוצאות חיפוש:

הצגת תוצאות החיפוש תהיה בתוך טמפלט templateSearchResults

את הקוד שמציג תוצאות עוטפים בלופ הבא: LOOP FILTERED ITEMS

יש לרשום את השורטקוד בתחילת ובסוף החלק שחוזר על עצמו

האם מידע זה היה שימושי?