דף מסוג טמפלט, מכיל קוד HTML של העיצוב ומהווה מעטפת עיצובית לדפי התוכן המשוייכים אליו. על מנת לקבוע את המעטפת העיצובית של הדף יש לשייך אותו לדף מסוג טמפלט:

  • ללא טמפלט: הדף לא יקבל מעטפת עיצובית.

  • טמפלט ראשי: הדף יקבל את המעטפת העיצובית של דף הטמפלט שהוגדר כטמפלט ראשי.

  • בחירת טמפלט מרשימה: בחירת דף טמפלט מתוך רשימת הטמפלטים.

  • העתק תבנית עפ"י דף באתר: בחירת מעטפת עיצובית הזהה לדף אחר באתר.

האם מידע זה היה שימושי?