על מנת למחוק דף מהאתר שלנו: לחיצה על "דפי האתר" (בתפריט הימני במערכת) > נחפש את הדף > לחיצה על "מחיקה".

יש לשים לב שכל קישור שנוצר באופן ידני לעמוד זה עדיין מקשר אליו, ורצוי לבטל כל קישור שכזה.

האם מידע זה היה שימושי?