מהרגע בו סיימתם את שלב פתיחת החשבון, תוכלו לצפות באתר. פעולת הפרסום, תפרסם את השינויים אותם ביצעתם דרך מערכת הניהול.

צפיה באתר

הכפתור "צפה באתר" הממוקם בתפריט העליון של מערכת הניהול NTT, יפתח לבחלון חדש את דף הבית המוגדר במערכת (דף MAIN).
על מנת לצפות בדף ספציפי, יש לגשת ל "דפי האתר" הממוקם בתפריט הימני של מערכת הניהול > לבחור את הדף הרצוי > להקליק על הכפתור "צפה בדף"

פרסום האתר

הכפתור "פרסום" הממוקם בתפריט העליון של מערכת הניהול NTT, יפרסם את כל השינויים שבוצעו הן בדפי האתר הן בטמפלטים והן במודולים השונים של המערכת.

פרסום דף בודד

על מנת לפרסם דף ספציפי יש לגשת ל "דפי האתר" הממוקם בתפריט הימני של מערכת הניהול > לבחור את הדף הרצוי > להקליק על הכפתור "פרסום" או "שמור ופרסם".

האם מידע זה היה שימושי?