מהרגע בו סיימתם את שלב פתיחת החשבון, תוכלו לצפות באתר. פעולת הפרסום, תפרסם את השינויים אותם ביצעתם דרך מערכת הניהול.

צפיה באתר

הכפתור "צפה באתר" הממוקם בתפריט העליון של מערכת הניהול NTT, יפתח לבחלון חדש את דף הבית המוגדר במערכת (דף MAIN).
על מנת לצפות בדף ספציפי, יש לגשת ל "דפי האתר" הממוקם בתפריט הימני של מערכת הניהול > לבחור את הדף הרצוי > להקליק על הכפתור "צפה בדף"

פרסום האתר

הכפתור "פרסום" הממוקם בתפריט העליון של מערכת הניהול NTT, יפרסם את כל השינויים שבוצעו הן בדפי האתר הן בטמפלטים והן במודולים השונים של המערכת.

פרסום דף בודד

על מנת לפרסם דף ספציפי יש לגשת ל "דפי האתר" הממוקם בתפריט הימני של מערכת הניהול > לבחור את הדף הרצוי > להקליק על הכפתור "פרסום" או "שמור ופרסם".


פתרון תקלה: עדכון 

במקרה בו לחצתם על פרסום ואינכם רואים את העדכון שבוצע שבאתר, יש לבצע רענון של העמוד שעודכן עי לחיצה על F5
במידה ולאחר רענון השינוי עדיין לא מוצג, יש לבצע עדכון קשיח של הדפדפן עפי ההוראות הבאות:
 


דפדפן CHROME
 

 1. במערכות הפעלה Windows/Linux

  • החזק את מקש "Ctrl" ולחץ על הכפתור "ריענון"

  • אפשרות נוספת: לחץ "Ctrl" + "F5

 2. במערכת הפעלה Mac

  • החזק את מקש "⇧ Shift" ולחץ על הכפתור ריענון

  • אפשרות נוספת: החזק ⌘ Cmd ו ⇧ Shift ולחץ על "R"

דפדפן Mozilla Firefox
 

 1. במערכות הפעלה Windows/Linux

  • לחץ "Ctrl" + "F5"

  • אפשרות נוספת: לחץ "Ctrl" + "Shift" + "R

 2. במערכת הפעלה Mac

  • החזק את מקש "⇧ Shift" ולחץ על הכפתור ריענון.

  • אפשרות נוספת: החזק ⌘ Cmd ו ⇧ Shift ולחץ על "R".

דפדפן Internet Explorer
 

 1. החזק את מקש "Ctrl" ולחץ על הכפתור "ריענון"

 2. אפשרות נוספת: לחץ "Ctrl" + "F5

האם מידע זה היה שימושי?