ניתן לספק גישה לכל מערכת הארגון לאנשי הקשר הרצויים.

על מנת לעשות זאת יש לגשת ל"משתמש > אנשי קשר"

uבעריכה לבחור את המשתמש הרצוי את רמת הגישה שתסופק לו.

האם מידע זה היה שימושי?