יש להכנס לתפריט מפתחים >> כלים >> BACKUP/RESTORE

מסך זה מאפשר שמירה של המידע הנוכחי והצגת מידע בהתאם לתאריך הגיבוי

 

לצורך צפיה בקבצים המגובים יש ללחוץ על VIEW ולבחור את התיקייה הרצויה

האם מידע זה היה שימושי?