השדה מאפשר לקבוע מה יהיה השם של הדף בשורת הכתובות URL (במקום page12...)

אם הפי'צר מופעל והשדה ריק הערך הערך יהיה זהה לטייטל של הדף.

הנה דוגמא מצולמת.


 

את השירות ניתן להפעיל במערכת תחת תפריט מפתחים -> הגדרות -> Friendly URL settings                                                

האם מידע זה היה שימושי?