מסמך זה מפרט את שלבי הקמת אתר, והטמעת כל עיצוב PSD / תבנית HTML על מערכת הניהול NTT.
 

חומרים מקדימים

 1. תבנית עיצוב / PSD

 2. אפיון אתר ודפי אתר, מבנה של התבנית וכל דף תוכן

שלבי עבודה מרכזיים:

עבור כל שלב מוספקת הדרכה בדף המידע שלו

 1. יצירת מערכת NTT
  1. שכפול תבנית קיימת / יצירת אתר חדש
  2. או עבודה על מערכת קיימת - במידה ועובדים על אתר באויר, יש לשנות את הפרטי ה FTPעל מנת שלא לפגוע בקיים
  3. חיבור לחשבון אחסון / תיקייה מתאימה
 2. קידוד
  1. או על בסיס עיצוב או על תבנית שנרכשה - יש לקודד את כל תבניות האתר - בהתאם לעיצוב ולאפיון - שלב זה מתבצע כולו על מחשב המפתח
 3. טמפלטים
  1. בהתאם לתבניות האתר - הגדרת מבנה והררכיית טמפלטים
  2. הכנסת קודים מתאימים לטמפלט (הגדרות אתר וכו)
 4. תפריטים
  1. יצירת תפריט מרכזי
   1. יצירת דפי תוכן ראשוניים (שיוך לטמפלטים רצויים)/ או בעבודה על אתר קיים שיוך הקיימים
   2. יצירת תמה תפריט ועדכון בטמפלט מתאים
 5. הגדרת מאגר המידע ושדות המשתמש
  1. ** יש להגדיר בהתאם למבני המידע בעמודים השונים עמוד אחר עמוד
  2. הגדרת מבנה דפי תוכן
  3. הגדרת מבנה מודולים
  4. הגדרת תפריט ראשי
 6. תמות
  1. יצירת התמות
  2. הטמעת תמות במקומות מתאימים (טמפלטים ודפי תוכן)
 7. הקמת אזורי תוכן
  1. במידה ונדרש - אנו עושים בהם שימוש מופחת
 8. הקמת וסנכרון טפסים
 9. ביקורת איכות
האם מידע זה היה שימושי?