מהרגע בו סיימתם את שלב פתיחת החשבון, תוכלו לצפות באתר. פעולת הפרסום, תפרסם את השינויים אותם ביצעתם דרך מערכת הניהול.

צפיה באתר

הכפתור "צפה באתר" הממוקם בתפריט העליון של מערכת הניהול NTT, יפתח לצפיה את דף הבית המוגדר במערכת (דף MAIN).
על מנת לצפות בדף ספציפי, יש לגשת ל "דפי האתר" הממוקם בתפריט הימני של מערכת הניהול > לבחור את הדף הרצוי > להקליק על הכפתור "צפה בדף"

פרסום האתר

הכפתור "פרסום" הממוקם בתפריט העליון של מערכת הניהול NTT, יפרסם את כל השינויים שבוצעו בדפי האתר דרך מערכת הניהול.
על מנת לפרסם דף ספציפי יש לגשת ל "דפי האתר" הממוקם בתפריט הימני של מערכת הניהול > לבחור את הדף הרצוי > להקליק על הכפתור "פרסום" או "שמור ופרסם".

פרסום דף TEMPLATE

פרסום דף הטמפלט, יפרסם את השינויים שבוצעו בקוד הדף ויבוא לידי ביטוי בכל הדפים שמשוייכים לאותו דף טמפלט.
לדוגמא: שינוי בקוד של התפריט העליון שנמצא בטמפלט הראשי של האתר, יתרחש בכל דפי האתר לאחר פרסום הטמפלט הראשי.
פרסום דף טמפלט, מתבצע דרך דף הטמפלט: TEMPLATES > בחירת הטמפלט הרצוי > כניסה לדף הטמפלט > "שמור ופרסם"

 

האם מידע זה היה שימושי?