תגיות מערכת נועדו למשוך תוכן מתוך ההגדרות או השדות השונים של דף התוכן, תפריטים, קטגוריות והגדרות אתר.
התגיות ישובצו בדף הטמפלט ובדפי התוכן, במקום בו נבחר להציג את המידע שימשך. 

תגיות כלליות - לשימוש בטמפלטים / דפי תוכן (לא תמות)

  • %-CONTENT%: מגדיר את אזור התוכן המרכזי אליו יוזן התוכן של דף הטמפלט / דף התוכן המשוייך לטפלט זה.

  • %-PAGETITLE%: מושך את השם שניתן לדף התוכן.

  • %BaseWebURL% -מושך את כתובת ה-url הבסיסית המלאה של הדף- לדוגמא באתר זה התוצאה היא: http://www.ntt.co.il/help

  • %-SITEURL%- מושך את כתובת ה-url של האתר. באתר זה התוצאה תהיה www.ntt.co.il/sites/help/

שדה בהתאמה אישית

כאשר מוגדר בדף התוכן שדה בהתאמה אישית, יש להזין את שם השדה הספציפי, בתוך הסוגריים העגולות.
על הגדרת שדה בהתאמה אישית, ניתן לקרוא כאן.

[-# PAGE_VALUE name=UNIQ(insert_field_name_here) #]

שדות ריסיילר מובנים

בכל דף תוכן קיימים 2 שדות ריסיילר מובנים. בשדות אלו ניתן להזין קוד ייחודי לדף התוכן או טקסט. 
חשוב ! חובה להקיף את השדות בסוגריים מסולסלות:

{-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_r_basic2) #}

{-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_r_basic1) #}


שדות ברירת מחדל

מושך את ה id של הדף:

[-# PAGE_VALUE name=Id #]

מושך את הtitle של הדף:

[-# PAGE_VALUE name=Title #]

: מושך את התוכן המופיע בשדה "תקציר"

[-# PAGE_VALUE name=Excerpt #]

: מושך את התמונה המצויה תחת "תמונה ראשית" בדף התוכן

[-# PAGE_VALUE name=Thumbnail #]

: מושך את שדה תאריך

[-# PAGE_VALUE name=date #]

: מושך את ה url של הדף

[-# PAGE_VALUE name=ContentPageUrl #]

: תאור הדף כפי שהוזן בתגיות seo של דף התוכן:

[-# PAGE_VALUE name=pageTermsBySlug #]

[-# PAGE_VALUE name=SeoDesc #]

: מילות מפתח כפי שהוזנו בתגיות seo

[-# PAGE_VALUE name=SeoKeywords #]

: מעביר את הקטגוריה אליה הדף משויך, במידה ויש כמה - מעביר את הראשונה

[-# PAGE_VALUE name=taxonomyId #]

מעביר את תפריט הצד המשויך לקטגוריה זו. דוגמא לשימוש בתוך תמה.

[-# PAGE_VALUE name=SideMenu #]

לרוב יהיה עטוף בתמה כלשהי:

[-# PAGE_LIST id='10842' template='side_navigation' #]

מושך את רשימת התמונות כפי שהוגדרה בגלריית המוצר של דף התוכן:

[-# PAGE_GALLERY  template='Product_gallery' #]


דוגמא לשימוש בתגיות נפוצות

תגיות עבור לוגו:

מושך את הלוגו שמוגדר בהגדרות אתר, יוצר תגית img מלאה עם id בשם site_logo

[-# SITE_OPTION name="site_logo" #]

מושך את ה-src בלבד של הלוגו

[-# SITE_OPTION name="site_logo_src" #]

בדף הבא, נעשה שימוש בתגיות נפוצות, על מנת למשוך מידע מתוכן הדף.

[-# PAGE_VALUE name=Title #]

[-# PAGE_VALUE name=Thumbnail #]

[-# PAGE_VALUE name=Title #]

[-# PAGE_VALUE name=UNIQ(insert_field_name_here) #]

[-# PAGE_VALUE name=Excerpt #]

%-CONTENT%

[-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_service) #]

[-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_contact) #]

[-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_email) #]

[-# POST_LIST id='' template='testimonials_franchisee' #]   

[-# PAGE_GALLERY  template='gallery_franchisee' #]

האם מידע זה היה שימושי?