לעיתים יש צורך לשרשר פרמטרים ל-url, או שגורמים שונים כמו לדוגמה פייסבוק או קמפיינים, מוסיפים פרמטרים ל-url.

כדי שמצב זה לא יזוהה כשגיאה של דף לא קיים (404), יש לעדכן את מנגנון ה- friendly url באתר:

הגדרות (בתפריט מפתחים) > כתובת אתר ידידותית/ SSL > לחץ לעדכון.

הלוגיקה היא כזאת:

האם מידע זה היה שימושי?