אנו עובדים עם מערכת גבייה אוטומטית שמסדירה את התשלומים השונים.

לכל חשבונית לתשלום מוגדר תאריך יעד לתשלום,
במידה והחשבונית לא שולמה עד לתאריך היעד - מערכת הגבייה תשלח סדרת מיילים אוטומטיים בבקשה להסדיר את התשלום.

במידה וקבלתם בקשה להסדרת תשלום על תשלום שבוצע, יש לשלוח אסכמתא חוזרת או לעדכן את שירות הלקוחות איך ומתי בוצע התשלום.
במידה ונדרשת ארכה נוספת לתשלום, יש להסדיר זאת מול שירות הלקוחות, לאחר עדכון תאריך היעד - המערכת לא תוציא התראה לתשלום.

 

 

 

האם מידע זה היה שימושי?