• ניתן לשלם על שרתים בצורה חודשית או שנתית
  • לאחר ביצוע תשלום לא ניתן לקבל החזר עבור חלק הזמן היחסי שנרכש
  • הודעה על ביטול שירות צריכה להשלח אל התמיכה בדוא"ל  support@ntt.co.il שני ימי עסקים לפני תאריך החיוב הבא
  • חשבון שלא חודש יבוטל אוטומטית עם סיום תקופת התחזוקה
האם מידע זה היה שימושי?