• שימוש בCDN חיצוניים - אלו קבצי הבסיס שאנו עובדים איתם:

  • CDN פנימי של NTT

    • על מנת לגשת לCDN של NTT קרא לקובץ הבא (בעבודה) - תיעוד של הפונקציונליות ניתן למצוא כאן (בעבודה)

    • תיקייה לשיתוף SCRIPTS 

האם מידע זה היה שימושי?