על מנת לשנות מיקום של פריט במודול קיים יש ללחוץ על שם המודול בתפריט הימני במערכת > בדף שיוצג יש ללחוץ על כפתור "סידור" (כפתור ירוק) בשורה הרלוונטית. סידור הפריטים מתבצע באמצעות גרירה למקום המתאים.

לאחר הסיום והשמירה יש ללחוץ על "פרסום אתר מלא" ע"מ שהשינוי יוצג באתר שבאוויר.

האם מידע זה היה שימושי?