ע"מ לשנות תוכן בפריט קיים במודול יש ללחוץ על המודול הרלוונטי בתפריט הימני במערכת > בדף שיוצג יש ללחוץ על "צפיה בפריטים" (כפתור כחול) בשורה של הקטגוריה הרלוונטית > בחלון שיוצג יש ללחוץ על כותרת הפריט שאותו תרצו לערוך.

לאחר סיום העריכה ושמירה יש ללחוץ על "פרסום אתר מלא" ע"מ לראות את השינויים באתר שבאוויר.

האם מידע זה היה שימושי?