ע"מ להוסיף פריט תוכן נוסף למודול, יש ללחוץ על שם המודול בתפריט הימני במערכת > לחיצה על "הוסף פריט"

שימו לב:  לאחר לחיצה על "הוסף פריט" יש להזין את התוכן לשדות הרלוונטיים. אם אתם לא בטוחים איזה שדות צריך למלא, תשוו לפריט קיים. לאחר שמירת הפריט יש ללחוץ על "פרסום אתר מלא" ע"מ שהשינויים יופיעו באתר שבאוויר.

האם מידע זה היה שימושי?