כללי: ניתן להגדיר מנהלי מערכת נוספים לניהול תוכן האתר תחת הרשאות ניהול שונות.
גישה למספר אתרים: הגישה ניתנת בכל פעם עבור אתר בודד, במידה ואותו דואל יוגדר גם תחת אתר נוסף (שפה נוספת/דף נחיתה/מיניסייט וכו), המשתמש יוכל לעבור בין האתרים השונים בהם הוא מוגדר.

הגדרת מנהלי מערכת לאתר/דף נחיתה:

  1. בצע כניסה למערכת ניהול האתר
  2. בתפריט הימני לחץ על "מנהלי מערכת"
  3. הוסף או שנה את פרטי המשתמשים הקיימים עפי ההוראות במסך
    1. ניתן לבצע עריכה / מחיקה / שינוי סיסמא או יצירה של משתמש
    2. במידה ויצרת משתמש חדש - מייל מערכת ישלח למשתמש את פרטי הכניסה שלו ויספק לו לינק כניסה
  4. מומלץ להגדיר את המשתמשים עפי רוב כ"עורך" - הרשאה זו מאפשר עריכה של כלל תכני האתר.
  5. הגדרת משתמש כ"מתכנת" הינה עבור אנשי מקצוע ומתכנתים בלבד. הרשאה זו מאפשר גישה לקוד התבנית של האתר ויכולה ליצור נזקים שידרשו שחזורים או תיקונים בתשלום

 

האם מידע זה היה שימושי?