1. יש להגיע לתפריט ניהול קטלוגים תחת מבני מידע.

  1. לאחר מכן עש ללחוץ על "הוסף חדש" ובמסך שיופיע יש למלא שם ותיאור

  1. יש ללחוץ שמור לשמירת הקטלוג החדש.

  2. בשלב זה אנו מעוברים מסך ניהול הקטלוגים ושם ניתן לראות את הקטלוגים הקיימים.

  3. הגדרת Template (מוסבר למטה)


 

צפייה בקטלוג:

  1. ניתן לצפות בקטלוג ע"י לחיצה על צפייה בקטלוג בעמוד ניהול קטלוגים.

  2. אפשרות נוספת היא להיכנס לכתובת האתר ולהוסיף /Catalog לדוגמא: http://www.catalog1.ntt.co.il/Catalog/

במידה וקיים יותר מקטלוג אחד לאתר יופיעו רשימת הקטלוגים, אחרת תופנה לקטלוג הראשי.

 

האם מידע זה היה שימושי?