מסמך זה מפרט את שלבי הקמת אתר, והטמעת כל עיצוב PSD / תבנית HTML על מערכת הניהול NTT.
 

חומרים מקדימים

 1. תבנית עיצוב / PSD

 2. אפיון אתר ודפי אתר, מבנה של התבנית וכל דף תוכן

שלבי עבודה בקצרה:

עבור כל שלב מוספקת הדרכה בדף המידע שלו

 • יצירת מערכת NTT

  • שכפול תבנית קיימת / יצירת אתר חדש

  • או עבודה על מערכת קיימת - במידה ועובדים על אתר באויר, יש לשנות את הפרטי ה FTPעל מנת שלא לפגוע בקיים

 • חיבור לחשבון אחסון / תיקייה מתאימה

 • קידוד

  • או על בסיס עיצוב או על תבנית שנרכשה - יש לקודד את כל תבניות האתר - בהתאם לעיצוב ולאפיון - שלב זה מתבצע כולו על מחשב המפתח

 • טמפלטים

  • בהתאם לתבניות האתר - הגדרת מבנה והררכיית טמפלטים

  • הכנסת קודים מתאימים לטמפלט (הגדרות אתר וכו)

 • הגדרת מאגר המידע ושדות המשתמש

  • הגדרת מבנה דפי תוכן

  • הגדרת מבנה מודולים

 • הגדרת תפריט ראשי

  • יצירת דפי תוכן ראשוניים (שיוך לטמפלטים רצויים)

  • יצירת תמה תפריט ועדכון בטמפלט מתאים

 • תמות

  • יצירת התמות

  • הטמעת תמות במקומות מתאימים (טמפלטים ודפי תוכן)

 • הקמת אזורי תוכן

 • הקמת וסנכרון טפסים

 • ביקורת איכות
האם מידע זה היה שימושי?