///////בכתיבת מחרוזת SHORTCODE יש לכלול תגיות בסיסיות ופרמטרים שונים, בהתאם לפונקציות שברצונכם להכיל על הקוד.
בשונה מתגיות מערכת השולפת מידע משדה בודד, מחרוזת SHORTCODE שולפת מידע משדה / שדות וכן את המסגרת העיצובית של התוכן.
מחרוזת SHORTCODE בסיסית, מכילה את שם ה template של העיצוב ו id של הפריט/ים שאותם יש למשוך. לדוגמא: [-# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]

סוג התוכן

קיימים מספר אובייקטים של מידע מהם ה SHORTCODE עשוי למשוך מידע:

 • PAGE_LIST - מושכת רשימת דפים מקטגוריות דפי אתר
 • POST_LIST - מציג רשימת פריטים מתוך המודולים
 • MENU - מייצר תפריט מכונן מתוך קטגוריות תפריטים (עפי ההררכיה של הפריטים)

פונקציות SHORTCODE קיימות והאפשרויות השונות

 • MENU
  • פונקציה: נועדה על מנת להציג מידע/לולאות מקוננות (לולאה בתוך לולאה)
  • שימוש:   
   • יצירת תפריטים עם תתי תפריטים
   • יצירת של מידע המורכבות מקטגוריות ופריטים או תתי קטגוריות ופריטים
  • פרמטרים
   • ID - הקטגוריה ממנה ימשך המידע
   • menu_template - ריפטר העיצוב בו נעשה שימוש
   • loop_type - סוג הלולאה. ישנם 3 סוגי לולאה
    • לולאה על אובייקט תפריט. פרמטר: loopMenu (נוצר אוטומטית כברירת מחדל עבור ID שמשויך לתפריט ולא נדרש לכתוב אותו)
    • לולאה על קטגורית דפים (ללא הגבלת רמות). פרמטר: loopPages (נוצר אוטומטית עבור ID שמשויך לדפים ולא נדרש לכתוב אותו)
    • לולאה על קטגורית מודולים (ללא הגבלת רמות). פרמטר: loopModule (יש להוסיף לפונקציה על מנת שיפעל בצורה זו!)
  • ​​דוגמאות
   • יצירת תפריט על בסיס קטגוריה נבחרת, כולל יצירה של רמות פנימיות
    • [-# MENU  id='23' menu_template='gallery_item'#]
   • יצירת של פריטים בהררכיה תחת הקטגוריה העליונה
    • [-# MENU  id='23' menu_template='gallery_item loop_type=loopModule'#]
 • ​​​PAGE_LIST
  • פונקציה: שליפת דפים וקטגוריות מדפי אתר
  • שימוש:
   • הצגת רשימת דפים והמידע שלהם
   • הצגת רשימת דפים תחת קטגוריות
  • פרמטרים:
   • id - יש להכניס מספר קטגוריה. המערכת תמשוך את כל הפריטים תחת קטגוריה זו בלבד
   • idWithSub - מושך את כל הפריטים שנמצאים תחת כל התתי קטגוריות של קטגוריית האב. כולל הפריטים בקטגוריית האב (ללא קטגוריות)
   • html_repeater (חובה) - קוד HTML למידע המבוקש, יש לרשום את שם html_repeater  כפי הוא מוגדר בתמה.
   • orderBy=RAND - קוד המאפשר לשלוף פריטים בצורה רנדומלית
  • ​דוגמאות:
   • ​שליפת דפי תוכן עפי קטגוריה:
    • [-# PAGE_LIST id='23' template='gallery_item' #]
   • שליפת דפי תוכן מקטגוריה כולל תתי הקטגוריות שלה, והגבלה ל4 פריטים סהכ
    • [-# PAGE_LIST idWithSub='23'  template='gallery_item' quantity='4'#]
   • שליפת מידע מדפי תוכן בצורה רנדומלית:
    • [-# PAGE_LIST id='23' template='gallery_item' orderBy='RAND()' #]
    • [# PAGE_LIST taxonomyById='40' template='gallery_item'#-] 
 • POST_LIST 
  • פונקציה: שליפת מידע אודות פריטים ממודול
  • שימוש:
   • הצגת מידע בתוך עמוד (למשל המלצות, גלריה, צוות וכו)
  • פרמטרים:
   • id - יש להכניס קוד קטגוריה. המודול ימשוך את כל הפריטים תחת קטגוריה זו
   • idWithSub - ???
   • taxonomyById -  משיכת כל רשימת הקטגוריות המשנה תחת קטגוריית אב.
   • taxonomyType - יש להכניס את שם הTAXONOMY של המודול (מופיע בURL למעלה של המודול). משיכת כל שמות הקטגוריות הקיימות, מושך שם בלבד ללא הפריטים תחתיו.
   • html_repeater (חובה)  - קוד HTML למידע המבוקש, יש לרשום את שם html_repeater  כפי הוא מוגדר בתמה.
   • postType - משיכת כל הפריטים מאותו סוג מודול (כלומר כל הפריטים מכל הקטגוריות)
   • חשוב ! יש להכניס רק אחד מקודים אלו, או id או postTitle או taxonomyType
   • orderBy=RAND - קוד המאפשר לשלוף פריטים בצורה רנדומלית
  • דוגמאות
   • שליפת פריטי מודולים עפ"י מספר קטגוריה:
    • [-# POST_LIST id='23' template='gallery_item' #]
   • שליפת מידע של כל הפריטים מכל הקטגוריות של מודול מסוים:
    • [-# POST_LIST postType='gallery_category' template='gallery_item'#]  
   • שליפת מידע מקטגוריית מודול כולל תתי הקטגוריות שלה:     
    • [-# POST_LIST idWithSub=2470  template='recipe_items_new' #]
   • שליפת כל תתי הקטגוריות של הקטגוריה הנבחרת (ללא דפים כלל!) [-# POST_LIST taxonomyType='gallery_category' template='gallery_item'#]  
   •  
   • שליפת מידע מקטגוריות משנה של קטגוריה
    1. [# POST_LIST taxonomyById='40' template='gallery_item'#-]  
 • HTML_SNIPPET
  • פונקציה: שליפה של מקטע קוד בודד מתוך HTML REPEATER . המקטע אינו משויך לדף או למודול כשלהו
  • שימושיות: עבור מקטעי קוד שחוזרים בחלקים שונים: טפסים, קוד שיתוף, הנעה פעולה
  • פרמטרים:
   • name - שם הריפטר שהוא מציג
 • CONTENT_AREA
  • פונקציה: שליפת מקטע קוד בודד אשר נמצא באזור CONTENT_AREA. הלקוח יכול לשנות ולערוך קודים באזור זה (בשליטת המתכנת)
  • שימושיות:
   • מקטע קוד בודד בתוך עמוד כגון כותרת מיוחד או ציטוט. אזור זה נגיש לשינוי על הלקוח
  • פרמטרים:
   • name - שם אזור התוכן. אנו נשתמש בשליפה מתוך שם כאשר נרצה לשכפל אתר מסוים (כך לאחר שכפול הקוד יפנה למקום המתאים)
   • id - מספר אזןר התוכן 
 • PAGE_VALUE
  • פונקציה: שליפת כל המידע מדף שנבחר. הצגה של שדות בסיס או שדות יחודיות
  • שימוש:
   • הצגה של מידע יחודי בתוך הטמפלט
  • דוגמאות:

פרמטרים נוספים שמתאימים למרבית הקודים (מלבד MENU)

 • quantity - כמות פריטים מבוקשת. מאפשר להגביל את מספר הפריטים שיוצגו בתגית זו.

דוגמאות כלליות חשובות לSHORTCODE

 1. שליפת מידע מדף תוכן בודד שנבחר עי BROWES PAGES
 2.   [-# PAGE_SINGLE page_id={-# PAGE_VALUE name=UNIQ(unq_f_similarProduct3) #} template='related_products' #]            
 3.  
 
 
האם מידע זה היה שימושי?