כאשר אנו מקימים קטלוג/חנות עם אפשרות רישום משתמשים אנו משתמשים בתגית אשר יוצרת את הרישום בצורה אוטמטית.
השדות המופיעים ניתנים להגדרה דרך "הגדרות קטלוג"

  • ניתן להוריד שדות או לשנות מיקום שדות
  • לא ניתן להוסיף שדות
  • לא ניתן לשנות את שמות ברירת המחדל של השדות

שמות השדות האפשריים מופיעים במסך ההגדרה

 

האם מידע זה היה שימושי?