ניתן לחבר את טפסי המערכת כך שנרשמים יקלטו אוטומטית בתוך הרשימה הרצויה במערכת הדיוור רב מסר.
על מנת לבצע את הקישור יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. קבלת פרטי גישה של החשבון ברב מסר אליו נתחבר
  1. יש להקים או לקבל את ID של הרשימה אליה נרצה לשייך את הנרשמים (עמידה על שם הרשימה יציג את מספר הרשימה בתחתית המסך (URL)
  2. יש לבקש מרב מסר את הפרטים הבאים עבור המשתמש/החשבון הרצוי:
   1. CLIENT KEY
   2. CLIENT SECERT
   3. ID הרשימה אליה נתחבר (במידה ואין לנו)
  3. רב מסר לרוב שולחת את פרטי הכניסה ישירות ללקוח
 2. הוספת מודול רב מסר במערכת הניהול 
  1. הגדרות מתקדמות >> חיבור למערכת "דיוור אלקטרוני" מסוג רב מסר 
 3. הגדרות חשבון רב מסר
  1. הגדרות אתר >> עדכון פרטי רב מסר
  2. יש להכניס את פרטי הCLIENT למקום המתאים
  3. יש לקבל פרטי KEY מהתמיכה של NTT
 4. חיבור טופס באתר לרשימה ברב מסר
  1. כניסה לטופס הרצוי
  2. הוספת תגית Responder (סוג INOUT), ערך מקבל TRUE
  3. הוספת תגית listId עם מספר הרשימה שקבלנו
  4. שם שדה הדואל צריך להיות email
  5. שם שדה השם צריך להיות name
  
    
    
               
    

 

 

 

 

האם מידע זה היה שימושי?